Hakkımda Resim
Tüm Yazılar / - 22 Nisan 2021 Perşembe

Tüp Bebek Terapi Sizi Nasıl Destekler?

        1. Doğurganlık probleminiz ve tedavi sürecinizle ilişkili yaşayabileceğiniz duygusal zorlukların aşılması yönünde destek alabilirsiniz.

Doğurganlık terapisinin bu kısmında sorununuza ve tedavinize dair, stres ve kaygı düzeyinizin düşürülmesi, kendinizle ilgili hissedebileceğiniz değersizlik gibi olumsuz duyguların irdelenmesi, eş ya da sosyal ilişkilerinizdeki zorluklar, cinsel yakınlığı yeniden kazanılması, iş hayatındaki zorluklar, tedavinin bütçede yaratığı krizler gibi günlük hayatınıza olumsuz yansımaları olan konular ele alınır. Bu durumlarla başa çıkabilmenize yardımcı olacak teknikler ve stratejiler üzerinde çalışılarak tedavinizi daha rahat ve konforlu yürütebilmeniz desteklenir. 

Doğurganlık probleminin ve tedavisinin çok hassas ve özel bir problem olarak tanımlanması ve bu nedenle de paylaşmaktan kaçınılması ya da duyguların rahatlıkla ifade edilememesi, çiftlerin ihtiyaç duydukları duygusal desteği bulmalarını güçleştirir. Kişiler kendilerini rutinlerinin dışına çıkarıp, daha izole bir hayat yaşamaya başlarlar. Anlaşılmamış olmak, yalnızlık, çaresizlik ve kontrolü kaybetmişlik gibi olumsuz duygulara uzun süre maruz kalmak, stres ve kaygı düzeyini arttırıp depresif duyguların daha yoğun yaşanmasına sebep olabilir. Bu durum içinde bulundukları duygusal durumla ilgili gerçekçi bir yorum yapmalarına engel olabilir. 

Terapinin temel amacı tedaviyle bebek sahibi olma sürecinin doğasında olan stres ve kaygıyla baş edebilme becerisini edinmenizi sağlamaktır. Birlikte çalıştığım bazı danışanlarım doktorlarının ve yakınlarının onlara, “Çok streslisin. Bu tedavin için iyi değil. Rahat bırak kendini” diye telkinde bulunduklarını, stres ve kaygıdan tamamen arınmak için terapiye gediklerini söylerler. Ben de onlara bebek sahibi olmak için ilerledikleri yolun doğasında stres ve kaygının bulunduğunu, bu nedenle de taleplerinin çok da gerçekçi olmadığından bahsederim, hemen ardında da “Stres ve kaygıyı yok edemeyebiliriz ama onları baş edilebilir, yönetebilir düzeye çekebiliriz” derim. 

Alacağınız terapi sonucunda stres ve kaygı yaşamanıza neden olan gerçek kaynağı bulabilir, kendinize uygun baş etme yöntemlerini öğrenebilir, stresinizi ve kaygınızı hamile kalma başarınızı engellemeyecek bir düzeye indirebilirsiniz. Terapi ile alabileceğiniz bir başka psikolojik destek konusu ise eş ve sosyal ilişkilerde yaşadığınız zorluklara ilişkin olabilir. Hamile kalma problemi nedeniyle zora girmiş çift ilişkinizi nasıl destekleyip güçlendirebileceğiniz, cinsel yakınlaşmanızı nasıl canlandırabileceğiniz, sosyal ilişkilerinizi nasıl yeniden düzenleyebileceğiniz, kıskançlık, öfke, adaletsizlik gibi sizi olumsuz etkileyen duygu ve düşüncelerle baş etme gibi konularda bireysel terapi ya da eş terapisi ile destek alabilirsiniz.

 

         2.Tıbbi tedavinize paralel yürütülen psikolojik teknikler ve müdahalelerle hamile kalma başarınız desteklenir. 

Terapi seanslarında tamamen tıbbi tedavinizle ilgili olan, yumurta/sperm kalite ve sayısının artırılması, embriyo transferi öncesi rahim hazırlama tekniği, gevşeme ve nefes egzersizleri, bekleme sürecinde destek alma, olumsuz sonuçla baş edebilme, düşük ya da kayıpla ilgili yas süreci, tedaviye ara verme ya da sonlandırma veya evlat edinme gibi başka yollardan ebeveyn olma kararının sorgulanması gibi konular ele alınır.

En kilit nokta tedavinizin başarısını artırmak üzere uygulanan psikolojik teknik ve yöntemlerin uygulanmasıdır. Çiftler tedavilerinin başarılı ile sonuçlanması ve hamile kalma olasılıklarını artırmak için genellikle bütün destek yollarını öğrenmek amacıyla ciddi bir çaba içerisindedirler. Tedavinizin başarısını olumlu yönde destekleyen ve böylece hamile kalma olasılığınızı artırabileceğiniz yollardan birisi de psikolojik teknik ve müdahalelerdir. Bunlar içerisinde en etkin yöntemlerden biri “Doğurgan Zihin, Doğurgan Beden” yöntemidir.

 

         3. Açıklanmayan gebe kalma problemlerinin psikolojik açıdan ele alınması

Bu bakış açısı da genellikle açıklanmayan gebelik problemleri ile ilişkilidir. Biyolojik olarak her şey yolundadır. Ancak uygulanan tıbbi tedaviye bir türlü olumlu cevap alınamaz. Geçmişinizden getirdiğiniz ya da mevcut eş ilişkinizle ilgili olarak farkında bile olmadığınız duygu ve düşünceleriniz de doğurganlığınızı etkiliyor olabilir. Böylesi durumlarda yapılması gereken kadın ve erkeğin kendi iç dünyalarına ve eşler arasındaki ilişkiye dair derinlemesine psikolojik bir irdelemenin yapılmasıdır. Kadının ya da erkeğin kendinin bile farkında olmadığı bilinçaltının emrinde üremesini zorlaştıran ya da engel olan düşüncelerin araştırılması gerekir. Amaç bu duygu ve düşüncelerin bilinç düzeyine çıkarılması ve kişi tarafından analiz edilmesinin sağlanması ve gebe kalma başarı oranının yükseltilmesidir.

Bilinç ve bilinçdışı(bilinçaltı) kavramları zihnin farklı durumları olarak tanımlanabilir. Bilinçli zihin farklı düşüncelere sahip zihnin aktif kısmıdır. Bilinç şu anda ve mevcut olanı deneyimleyen bunu fark eden zihinsel faaliyetlerdir. Bu farkındalık düşünceleri, duyguları ve algısal deneyimleri içerir. Şu anda bu satırları okuduğunuzu, nerede olduğunuzu, ne hissettiğinizi bilen ve farkında olan kısım bilinçli zihindir. Diğer taraftan zihninizin bilinçdışı (bilinçaltı) olan kısmı ise şu anda olan bitenle ilgilenmeyen, geçmişinizdeki, şu andaki ve gelecekle ilgili yorumlarınızın deneyimlerinizin saklandığı bir depo gibidir. Bilinçdışı aynı zamanda uyarana karşın bizim otomatik davranışlarımızı elinde tutan içgüdülerden ve daha önce öğrenilmiş deneyimlerden oluşturulan otomatik cevap verme programıdır. Kalp atışlarımız, nefes alışımız ve diğer otomatik beden fonksiyonlarımız biliçdışının (bilinçaltı) faaliyetleridir. Nörolojik işlevsellik yönünden bakacak olursak, bilinçdışı zihin bilinçli zihin karşısında milyon kez daha güçlüdür. Eğer bilinçli zihin le bilinçdışı zihin arasında bir çatışma varsa, bu nedenlerdir ki; bilinçdışı zihin her zaman bilinçli zihin karşısında baskın ve kazanan taraf olacaktır.

Bu nedenle özellikle açıklanmayan gebe kalma problemlerinde psikolojik bir analiz ve müdahalenin önemi büyüktür.


Ara

Detaylı Bilgi İçin Arayabilirsiniz.